Locked History Actions

Start

Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do roku 1772)

Celem projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 1.1) jest stworzenie korpusu tekstów polskich z XVII i XVIII wieku (do roku 1772) oraz narzędzi do dokonywania wyrafinowanych operacji na tym korpusie (wyszukiwanie, filtrowanie, tworzenie zestawień statystycznych itp.). Teksty w korpusie będą w całości anotowane strukturalnie i językowo (oznakowane zostaną wszelkie niepolskie fragmenty tekstów, np. wtręty łacińskie) i częściowo – morfologicznie. Projektowany korpus będzie kolejnym etapem budowania korpusu narodowego (NKJP).

Wykonawcy projektu:


Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami na seminarium „Korpusy tekstów dawnych i gwarowych”, które odbyło się 21 listopada 2013 w Pracowni Historii Języka Polskiego XVII i XVIII w. IJP PAN w Warszawie.