Locked History Actions

Home

Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych

Projekt badawczy nr 2011/03/BHS2/05799 dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Celem projektu jest przede wszystkim ustalenie tych cech tekstu (użytkowego), które mają wpływ na jego zrozumiałość (ang. readability). Będziemy zajmowali się przede wszystkim cechami powierzchniowymi – leksykalnymi i morfosyntaktycznymi. Zakładamy, że wiele takich cech, stosunkowo łatwych do ustalenia za pomocą automatycznej analizy tekstu, ma istotny wpływ na zrozumiałość.

Wymiernym rezultatem projektu będzie monografia, w której przedstawimy wyniki badań, oraz narzędzia informatyczne służące do mierzenia stopnia zrozumiałości tekstu (ang. readability) i ustalenia innych wskaźników stylistyczno-statystycznych, takich jak: bogactwo słownictwa, oryginalność słownictwa, subiektywność tekstu, egotyzm i ewentualnie innych (słowa kluczowe, słowa "sztandarowe", stopień nacechowania emocjonalnego itp.). Narzędzie to będzie miało postać programu komputerowego umożliwiającego obliczenie wskaźnika czytelności danego tekstu i ustalenie tych cech tekstu, które odpowiadają za zbyt duży stopień niezrozumiałości (np. wskazanie trudnych wyrazów, zbyt skomplikowanych zdań, zbyt długich ciągów dopełniaczowych itp.). Wskaźniki obliczane przez program będą umieszczane na skali wypracowanej w ramach projektu. Przy ustalaniu skali wzięte zostaną pod uwagę metody psycholingwistyczne.